Presidiet, från vänster till höger: Tobias Landén, Anneli Henriksson, Jonny Hjortner, (Nina Högberg tillhörde inte presidiet, men fick vara med på bild ändå) och John Lundgren.

Styrelsen 2009/2010, från vänster:
Anneli Henriksson, Fredrik Nilson, Daniel Berglund, Björn Södergren, Mårten Lagerstedt, Peter Sahlin, Thor Forsell, Agnes Ambrosiani och Wilhelm Andersson

Den lille Havefrue