Immersionisterna som blev beviljade sin projektbidragsansökan för att bygga en rymdskeppssimulator har nu börjat föra en logg över projektet. Ni kan följa projektet här:
immersionisterna.wordpress.com