Årsmötesprotokollet online nu!

Nu finns äntligen protokollet från Sverok Stockholms årsmöte 23/3 upplagt här på hemsidan. Ni finner det under Arkiv/Protokoll och möteshandlingar.

Årsmöte den 2013-03-23

Välkommen till Sverok Stockholms årsmöte den 23 mars på kansliet i Kristineberg.

Mötet börjar klockan 12.00.

Mötet startar 12.00. Lokalen står öppen från 10:00 och vi vill att alla kommer så tidigt

som möjligt för att få röstkort och liknande äta en god lunch.

Kansliet ligger på Lidnersgatan 10, tunnelbanehållplats Kristineberg.

Motionsstop är den 2013-02-23.

Läs mer »

Årsmöteshandlingarna 2012

Årsmöteshandlingar för Sverok Stockholm 2012

Kallelse till årsmöte!

Ni är härmed kallade till ordinarie årsmöte för Sverok Stockholm

Tid: Kl 10.00
Datum: Lördagen den 24:e mars klockan 10.00
Plats: Studiefrämjandets Stockholmsdistrikt
Adress: Korta gatan 9 Solna
Närmsta tunnelbana: Vreten, ca 10 meter
Anmälan: olle.melander@stockholm.sverok.se
Vi bjuder såklart på lunch och fika!

Frågorna som kommer att behandlas är:

*Mötets öppnande
*Fastställande av röstlängd
*Mötets behörighet
*Val av mötesordförande
*Val av mötessekreterare
*Val av två justerare
*Val av två rösträknare
*Fastställande av dagordning
*Verksamhetsberättelsen
*Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
*Revisionsberättelse
*Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
*Fastställande av verksamhetsplan
*Fastställande av budget
*Stadgemässiga val
*Fastställande av avgift för medlemsföreningar
*Motioner
*Övriga frågor
*Mötets avslutande

Klicka HÄR för kallelsen!

 

Handlingarna till årsmötet finns uppe

Årsmöteshandlingarna finns nu uppe på hemsidan.

http://stockholm.sverok.se/wp-content/uploads/2010/01/handlingar_2011.pdf