Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sverok – Spelhobbyförbundet. Distriktet består av spelföreningar inom Stockholms län och på Gotland som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, tv-spel, datorspel, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar.

Sverok Stockholm stödjer medlemsföreningarna och deras projekt genom att tillhandahålla projektbidrag, lokalbidrag, resebidrag, gratis tryck och kopiering och andra produktionsrelaterade tjänster, samt genom tillgång till ett kansli. Distriktet arbetar mycket för att skapa kontakter mellan föreningar och personer i distriktets område för att underlätta för föreningarna och deras medlemmar, och för att möjliggöra projekt och samarbeten.

Sverok Stockholm bedriver även ett aktivt informationsarbete. Detta sker både externt för att informera allmänhet och intresserade om Sveroks och dess föreningars verksamhet, men även internt för att föreningarna själva ska känna till vad som händer i distriktet och förbundet.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar Styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt i området som distriktet på olika sätt är inblandat i.