Sverok Stockholm har sedan många år tillbaka projektbidrag. Ur denna kan man söka ekonomiskt bidrag för ett projekt man vill arrangera, till exempel en spelturnering, ett LAN eller att delta på en mässa. Man kan inte söka för löpande verksamhet; ett projekt ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Det behöver däremot inte vara stort och krångligt!

En enkel PDF-mall för att skriva din ansökan finner du HÄR

Se även Sverok Stockholms Projektbidragspolicy

Hur mycket pengar kan man söka?

Projektbidragspotten för 2017 är på 50 000 kr. Målet är att de pengarna ska räcka till så många som möjligt! Pottens storlek innebär dock att det finns utrymme både för mindre och större summor. Varje ansökan bedöms individuellt, men summorna som beviljas kommer att vägas mot hur mycket som finns kvar i potten och hur många föreningar som redan hunnit ta del av bidraget.

Vad krävs vid ansökan?

En ansökan ska innehålla projektets namn, namn på föreningen som ansöker och namn och kontaktuppgifter till personen som leder projektet. Det ska också stå vad det är för projekt ni vill göra, när, var och varför. Sedan vill vi självklart veta hur mycket pengar ni söker! I anslutning till detta är det intressant för oss att se projektets budget, alltså hur mycket pengar ni hoppas på att få in och hur mycket ni beräknar göra av med på olika saker.

Ur Bidragspolicyn

Syftet med projektbidrag är att föreningar ska kunna söka extra bidrag för mer speciella projekt som de annars inte skulle få möjlighet till att utföra, eller som annars medför för stora kostnader för deltagarna.

Krav:

 • Minst 50% av finansieringen ska komma från annat håll.

Riktlinjer:

    • Premiera nyskapande projekt.
    • Premiera projekt som ger ett bestående värde för distriktet, t.ex material som kan lånas ut.
    • Årligen återkommande projekt ska inte premieras, ett arrangemang ska inte bli beroende av årliga bidrag från distriktet
    • Projekt som gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar

 

Hur ansöker man?

Du kan ansöka via mail till kontakt@sthlm.sverok.se. Vi ser helst också att ni ansöker så tidigt som möjligt så att ni kan besvara eventuella frågor vi har.

Glöm inte att ange föreningens kontonummer!

Vad händer sen?

Styrelsen kommer att behandla ansökan på närmast möjliga styrelsemötet. Eventuellt kan det finnas frågor kring ansökan så se till att ansöka i god tid. Någon ur styrelsen kommer sedan att meddela er beslutet och en motivering till det.

Om ansökan gäller summor över cirka 1000 kr kommer någon ur styrelsen först att skriva ett avtal tillsammans med föreningen där det mer formellt regleras att pengarna enbart ska användas inom projektet. När detta avtal är undertecknat kan ni få ut pengarna.

När ni väl fått era pengar är det bara att jobba på med ert projekt! När projektet sedan är slutfört vill vi att ni skriver en rapport om projektet, t.ex. hur det gick 🙂

Sedan är det klart, och vi hoppas att ni haft kul och lärt er massor!