Distriktsstyrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan fem och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen. Om du har några klagomål på styrelsen kan du alltid vända dig till revisorerna.

 

Mejl: styrelsen@stockholm.sverok.se

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande:
Henrik Jelača

Kassör:
Michael Lönn

Ledamöter:
Alex Lithander
Lucy Jonsson
Sam Schönbeck
Sanna “Suss” Ramén
Setareh Paknia
Daniel Hamberg