Styrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan fem och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen. Om du har några klagomål på styrelsen kan du alltid vända dig till revisorerna.

 

epost: kontakt@stockholm.sverok.se

 

Styrelsen 2016/2017

 

Ordförande: 

Sebastian Krantz
epost: sebastian.krantz[snabela]stockholm.sverok.se

 

Vice ordförande:

Jean-Ling Elisabeth ”Jenna” Yeung

 

Sekreterare:

Mikael Stahre (Projektledare i kansligruppen)

 

Kassör:

Erland Nylund (Projektledare, Nätverket för unga arrangörer)
epost: kassor[snabela]stockholm.sverok.se

 

Vice kassör:

Daniel Hamberg

 

Ledamöter:

Hedvig Lindström (Projektledare för Spelens Hus)
epost: hedvig.lindstrom[snabela]stockholm.sverok.se

Beata Lithander

Klara Nordin
epost: klara.nordin[snabela]stockholm.sverok.se

Rasmus Storkamp
epost: rasmus.storkamp[snabela]stockholm.sverok.se

 

Suppleant:

Sanna Ramén