Distriktsstyrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan fem och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen. Om du har några klagomål på styrelsen kan du alltid vända dig till revisorerna.

 

Mejl: styrelsen@stockholm.sverok.se

 

Styrelsen 2017

 

Ordförande:
Malin Klein

Sekreterare:
Henrik Jelača

Kassör:
Michael Arenander

Ledamöter:
Jens Bergenholtz
Daniel Hamberg
Beata Lithander
Sanna “Suss” Ramén
Vincent Rankila
Simon Sang-Wahlstedt