Distriktets föreningskonsulenter stöttar föreningar i alla olika slags frågor.
Till exempel kan de ge:

 

  • Svar på frågor om att söka bidrag, hitta lokaler eller Sverok och spelhobbyn i stort
  • Stöd i föreningsfrågor som styrelsearbete, årsmöten och demokrati
  • Tips på hur ni kan arbeta med jämlikhet, miljö eller politisk påverkan
  • Kommunikation- och marknadsföringshjälp

 

Konsulenterna hjälper er med stort och smått! Kontaktuppgifter finns här.