I Sverok Stockholm så finns det ett antal nyckelväktare som avlastar styrelsen och de anställda i arbete kring kansliet. Nyckelväktaren har lite mer rättigheter och skyldigheter än den vanliga kanslianvändaren men får i gengäld mer friheter och bestämmanderätt. Uppdraget löper ett år i taget.

Vem kan bli nyckelväktare?

Aktiv i distriktet som önskar engagera sig mer i distriktets löpande verksamhet på kansliet och skötsel av kansliet.

Nyckelväktarna

  • Har permanent tillgång till lokalen
  • Gör inventeringar på kansliet vid varje besök för att se så att inget saknas och att andra bokningar har skött sig
  • Fyller på och handlar förbrukningsmaterial vid behov
  • Planerar förbättringar som behöver göras på kansliet
  • Hjälper till att öppna åt föreningar som inte har passerkort
  • Lämnar ut lånade prylar, hanterar kvittensen och återlämningsadministration

Den som är intresserad av att bli nyckelväktare kan kontakta någon ut styrelsen.

De riktlinjer vi har satt upp för nyckelväktare finns i avtalet: Avtal Nyckelväktare