Sedan hösten 2016 pågår ett initiativ för att rusta upp Moriaberg – ett av de mest välanvända lajvområdena i Stockholm. En grupp lajvföreningar har tillsammans bildat Moriabergs Hjältar, som med stöd från Sverok Stockholm-Gotland anordnar bygghelger där alla är välkomna att hjälpa till!

Mer information om bygghelgerna hittar du på Moriabergs Hjältars egna hemsida och i Facebook-gruppen.