NUA är ett projekt för att hjälpa dig utvecklas. Tanken är att kunna erbjuda nya och unga arrangörer, föreningsstyrelser och andra engagerade på föreningsnivå en möjlighet att under ett år få genomgå ett mentorsprogram. Nätverket Unga Arrangörer är ett projekt initierat av Sverok Stockholm som startas upp under 2015 för att bygga ett nätverk av mentorer för spelföreningar i Stockholms Län.

Det ryms många hobbygrenar under Sveroks paraply, och det finns väldigt många erfarenheter att ta tillvara på. Idén är att du ska kunna få en mentor med erfarenhet inom den hobby där du vill utvecklas. Dessutom ska mentorn dela med sig av erfarenhet om hur Sverok fungerar, hur man driver en förening och hjälpa dig att ta nästa steg i din hobby.

Anmälan

Som deltagare

Som mentor

Vad får jag ut av NUA?

Jo, du får en möjlighet att…

  • utvecklas i din hobby
  • bolla idéer, erfarenheter och utmaningar med en mentor och en grupp med liknande intressen
  • bli bättre på att samarbeta och på att organisera din förening
  • få ett större kontaktnät inom Sverok och spelhobbyn
  • foga en merit till CV:t, och självklart får du ett intyg på det du lärt dig under året

Varför ska jag bli mentor?

Det ska du bli därför att…

  • du vill sprida dina erfarenheter och kunskaper
  • du också var nybörjare en gång, och hade någon som hjälpte dig. Eller kanske är det just vad du saknade?
  • du får betalt
  • du får ett intyg på att du utfört uppgiften, och en möjlighet att visa alla saker din hobby lärt dig

Mentorsgrupper

En viktig del av mentorsprogrammets innehåll handlar om att reflektera kring hur man samarbetar med andra, hur grupper fungerar och vilka roller man tar i dem. Verksamheten bedrivs i mentorsgrupper; vi tänker oss att man anmäler sig med en grupp som man arbetar med. Det kan vara en arrangörsgrupp för ett lajv eller ett LAN, en föreningsstyrelse eller kanske en rollspelsgrupp. I gruppen kommer ni att diskutera både hur ni arbetar nu, styrkor, svagheter och hur ni vill utvecklas.

Det går också att anmäla sig utan en grupp, då kommer man att bli placerad i en mentorsgrupp med liknande inriktning. Det ska inte se som ett andrahandsalternativ – alla har olika förutsättningar och behov, vi är lika ivriga att ta emot enskilda anmälda som hela grupper!

Tidsplan

Projektet har skjutits framåt en del i tiden, från början var tanken att hålla en första utbildning för mentorer i september-oktober, och påbörja mentorsträffar senast i november. Det hela har dock skjutits upp, bland annat på grund av sjukskrivningar och för att projektgruppen i stället lagt tid på att söka finansiering för projektet. Målet är nu att själva mentorsprogrammet ska börja i januari-februari 2016.

Augusti 2015 – anmälningsformulär för mentorer och deltagare kommer online

November 2105 – nätverket marknadsförs och anmälan tas emot. Sverok Stockholm håller öppna träffar för att informera om spelhobbyn, spelkulturen och vad Sverok och Studiefrämjandet har för roll i det hela. Representanter från NUAs projektledning kommer att finnas på plats och kommer kunna svara på frågor.

December 2015 – planen är att det denna månad ska hållas en temakväll kring engagemang och hur man får fler att engagera sig i ideella projekt.

Januari 2016 – Under denna månad kommer mentorgrupper att formas och preliminärt tilldelas mentorer. Den 30:e januari kommer det att hållas en utbildning för mentorerna i projektet.

Februari 2016 – Mentorsprogrammet rullar igång fullt ut med träffar.

April 2016 – Planeras en NUA-träff där alla mentorer och adepter är inbjudna att delta