Nätverket Unga Arrangörer är till för att ge stöd åt de som känner att de behöver det. De som är unga eller nya inom sin hobby har ofta det behovet. Vårt enda krav för att delta i projektet är att du är medlem i en Sverokförening och har en hobby som du vill utveckla. Du anmäler dig till mentorsnätverket för att du vill bli bättre på din fritidssyssla – oavsett vilken nivå du är på nu! Särskild nytta kommer du nog att ha av att delta ifall du tidigare har genomfört, eller planerar att genomföra något större projekt med din förening. En stor del av innehållet i mentorsprogrammet handlar om att utvecklas som gruppmedlem och som ledare, så om du ofta arbetar med andra har du mycket att få ut av NUA.

Anmälan

Sker via det här webbformuläret. Om du har några frågor kring detta eller projektet i helhet kan du kontakta Erland på erland.nylund[at]studieframjandet.se

Exempel

Ibland är det enklast att bara ge några exempel på vem som kan tänkas ha glädje av att delta i NUA. Självklart kan vi inte nämna alla tänkbara scenarion eller hobbygrenar inom Sverok, det skulle bli en alldeles för lång lista.

  • Lajvarrangörsgruppen som vill lära sig knep från erfarna arrangörer och göra bättre lajv
  • LAN-arrangörerna som hoppas att deras nästa event blir bättre än något tidigare
  • Föreningsstyrelsen som vill ha råd och verktyg för att utveckla sin förening
  • Rollspelsföreningen som vill bli bättre på att värva nya medlemmar
  • Konventarrangörsgruppen som behöver stöd inför ett stort projekt

Om programmet

För att ge en ram och göra det lättare att komma igång med mentorsutbytet har vi planerat ett program för de första 12 månaderna. Efter det tror vi att ni och er mentor kommer kunna hitta en väg framåt utan vår hjälp. Ni kommer att träffas 5-6 gånger under de 12 månaderna för att diskutera vad som händer i ert engagemang. Eventuellt kommer ni att få i uppdrag att diskutera eller reflektera över något inför en träff, och kanske kommer ni att komma överens om några extra möten.

Den planering vi har förberett har en ram för varje möte, men det tanken är att ni i gruppen själva ska planera större delen av innehållet utifrån vad ni själva känner att ni behöver utveckla och diskutera. Några grupper kommer att prata en massa om medlemsrekrytering, andra om hur man bygger LAN-nätverk, och åter andra om hur man söker bidrag.

Alla kommer att behandla hur man arbetar i sin grupp, grunderna i hur man gör en budget och finansierar sina projekt, samt diskutera praktiska tips unika för just deras hobbygren.