Som mentor söker vi dig som vill dela med dig av erfarenheterna du gjort i ditt ideella engagemang och inom din hobby. Du behöver inte vara gammal, men du vet vilka misstag man måste göra, och vilka som går att undvika. Du får gärna ha ett intresse av ledarskap och grupprocesser, eftersom det är en viktig del av innehållet.

Anmälan

Du kan anmäla dig som mentor genom detta formulär

Dina kunskaper

Som mentor kan du både bidra med praktiska erfarenheter av din hobby (hur planerar man en rollspelskampanj, hur mycket gröt äter 15 lajvare, hur ordnar man internet åt ett LAN för 100 personer), och kunskap om hur man kan organisera en förening.

Utbildning

Du måste inte vara en expert på allt, men det är viktigt att du både vill sprida kunskap och lära dig mer. Inför uppstarten av mentorsprogrammet kommer vi att hålla en utbildning där du får byta erfarenheter med de övriga mentorerna. Vi kommer att diskutera mentorsrollen, ledarskap, grupputveckling och annat som är viktigt för deltagarna att känna till. Det är också ett tillfälle att fräscha upp kunskaperna om saker som bidragsregler, hur studiecirklar fungerar och mycket annat som distriktets representanter har koll på.

Om programmet

För att ge en ram och göra det lättare att komma igång med mentorsutbytet har vi planerat ett program för de första 12 månaderna. Efter det tror vi att ni och er mentorsgrupp kommer kunna hitta en väg framåt utan vår hjälp, och ni förbinder er inte att ha den formella mentorsrollen längre än så. Ni kommer att träffas 5-6 gånger under de 12 månaderna för att diskutera vad som händer i gruppen. Eventuellt kommer ni ge gruppen i uppdrag att diskutera eller reflektera över något inför en träff, och kanske kommer ni att komma överens om några extra möten.

Den planering vi har förberett har en ram för varje möte, men det tanken är att ni tillsammans med gruppen själva ska planera större delen av innehållet utifrån vad ni själva känner att ni behöver utveckla och diskutera. Det kommer dock att finnas förslag på teman, övningar och sätt att lägga upp träffarna beroende på vad er grupp valt att fokusera på. Några grupper kommer att prata en massa om medlemsrekrytering, andra om hur man bygger LAN-nätverk, och åter andra om hur man söker bidrag.

Alla kommer att behandla hur man arbetar i sin grupp, grunderna i hur man gör en budget och finansierar sina projekt, samt diskutera praktiska tips unika för just er hobbygren.

Ersättning

Att agera mentor under ett år är ett seriöst åtagande, och vår ambition är därför att erbjuda ersättning i form av en timlön för den tid du lägger på att coacha din mentorsgrupp. Detta är både ett sätt att se till att deltagarna får den tid och uppmärksamhet de förtjänar, och ett sätt att ge tyngd åt den kunskap och de erfarenheter som du har vunnit genom din hobby.