OBS! Inom kort kommer policyn och processen för projektbidrag att uppdateras, bland annat med tydligare ansökningsperioder. Mer info kommer!

 

Vill er förening söka pengar för ett projekt ni vill arrangera, till exempel en spelturnering, ett LAN eller för att medverka på en mässa? Då kan ni söka distriktets projektbidrag. Det går inte att söka för löpande verksamhet – ett projekt ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Däremot behöver det inte vara stort och krångligt!

En enkel mall för att skriva din ansökan finns här

Se även projektbidragspolicyn här

 

Hur mycket pengar kan vi söka?

Projektbidragspotten för 2018 är 80 000 kronor. Målet är att de pengarna ska räcka till så många som möjligt! Pottens storlek innebär dock att det finns utrymme både för mindre och större summor. Varje ansökan bedöms individuellt, men summorna som beviljas kommer att vägas mot hur mycket som finns kvar i potten och hur många föreningar som redan hunnit ta del av bidraget.

 

Vad krävs vid ansökan?

Ansökan ska göras via projektbidragsmallen. Den ska innehålla projektets namn, namn på föreningen som ansöker och namn och kontaktuppgifter till personen som leder projektet. Det ska också stå vad det är för projekt ni vill göra, när, var och varför. Sedan vill vi självklart veta hur mycket pengar ni söker! I anslutning till detta är det intressant för oss att se projektets budget, alltså hur mycket pengar ni hoppas på att få in och hur mycket ni beräknar göra av med på olika saker.

Ur bidragspolicyn:

Syftet med projektbidrag är att föreningar ska kunna söka extra bidrag för mer speciella projekt som de annars inte skulle få möjlighet till att utföra, eller som annars medför för stora kostnader för deltagarna.

Krav:

  • Minst 50 % av finansieringen ska komma från annat håll.

Riktlinjer:

  • Premiera nyskapande projekt.
  • Premiera projekt som ger ett bestående värde för distriktet, till exempel material som kan lånas ut.
  • Årligen återkommande projekt ska inte premieras, ett arrangemang ska inte bli beroende av årliga bidrag från distriktet.
  • Projekt som gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar.

 

Hur ansöker vi?

Du kan ansöka via mejl till styrelsen@stockholm.sverok.se. Vi ser helst också att ni ansöker som möjligt så att ni kan besvara eventuella frågor vi har. Glöm inte att ange föreningens kontonummer!

 

Vad händer sen?

Styrelsen kommer att behandla ansökan på närmast möjliga styrelsemötet. Eventuellt kan det finnas frågor kring ansökan så se till att ansöka i god tid. Någon ur styrelsen kommer sedan att meddela er beslutet och en motivering till det.

Om ansökan gäller summor över cirka 1 000 kronor kommer någon ur styrelsen först att skriva ett avtal tillsammans med föreningen där det mer formellt regleras att pengarna enbart ska användas inom projektet. När detta avtal är undertecknat kan ni få ut pengarna.

När ni väl fått era pengar är det bara att jobba på med ert projekt! När projektet sedan är slutfört vill vi att ni skriver en rapport om projektet, t.ex. hur det gick 🙂

Sedan är det klart, och vi hoppas att ni haft kul och lärt er massor!