Nu finns den nya projektbidragspolicyn på plats! 

Vill er förening söka pengar för ett projekt ni vill arrangera, till exempel en spelturnering, ett LAN eller för att medverka på en mässa? Då kan ni söka distriktets projektbidrag. Det går inte att söka för löpande verksamhet – ett projekt ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Däremot behöver det inte vara stort och krångligt!

En enkel mall för att skriva din ansökan finns här

Se även projektbidragspolicyn här

 


HUR MYCKET PENGAR KAN VI SÖKA?

Projektbidragspotten för 2018 är 80 000 kronor. Målet är att de pengarna ska räcka till så många som möjligt! Pottens storlek innebär dock att det finns utrymme både för mindre och större summor. Varje ansökan bedöms individuellt, men summorna som beviljas kommer att vägas mot hur mycket som finns kvar i potten och hur många föreningar som redan hunnit ta del av bidraget.

Ansökningar om projektbidrag som avser mer än 5000 SEK tas beslut om i tre perioder per år.

ANSÖKNINGSPERIODER

 • Period 1: 1 januari – 30 april
 • Period 2: 1 maj – 31 augusti
 • Period 3: 1 september – 31 december

BESLUT SENAST

 • Period 1: 31 maj
 • Period 2: 30 september
 • Period 3: 31 januari

 


VAD KRÄVS VID ANSÖKAN?

Ansökan ska göras via projektbidragsmallen. Den ska innehålla projektets namn, namn på föreningen som ansöker och namn och kontaktuppgifter till personen som leder projektet. Det ska också stå vad det är för projekt ni vill göra, när, var och varför. Sedan vill vi självklart veta hur mycket pengar ni söker! I anslutning till detta är det intressant för oss att se projektets budget, alltså hur mycket pengar ni hoppas på att få in och hur mycket ni beräknar göra av med på olika saker. Tänk på att 50% av projektets finansiering måste komma från någon annanstans än projektbidraget.

Ur bidragspolicyn:

Projektbidragen finns till för att främja utveckling, nyrekrytering och etablering inom spelhobbyn i Stockholm, samt att skapa ett större utbyte mellan våra föreningar. Därför ska de främst gå till projekt som verkar i denna riktning.

Vid bedömning av ansökningar kommer styrelsen premiera projekt som:

 • är nyskapande.
 • ger ett bestående värde för distriktet.
 • genomförs i samarbete mellan två eller fler föreningar.
 • gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar
 • gynnar socioekonomiskt utsatta områden inom distriktet.
 • gynnar verksamhetsgrenar där projektbidrag inte tidigare under året betalats ut.

Styrelsen premierar inte, men kan ge bidrag till projekt som är:

 • årligen återkommande.
 • från förening som tidigare eller samma år fått projektbidrag.
 • från föreningar som har möjlighet att finansiera projektet själva.

 


HUR ANSÖKER VI?

Du kan ansöka via mejl till styrelsen@stockholm.sverok.se. Vi ser helst också att ni ansöker i så god tid som möjligt så att ni kan besvara eventuella frågor vi har. Glöm inte att ange föreningens kontonummer!

 


VAD HÄNDER SEN?

Styrelsen kommer att behandla ansökan under den aktuella ansökningsperioden. Eventuellt kan det finnas frågor kring ansökan så se till att ansöka i god tid innan projektet. Någon ur styrelsen kommer sedan att meddela er beslutet och en motivering till det.

Om ansökan gäller summor över cirka 1 000 kronor kommer någon ur styrelsen först att skriva ett avtal tillsammans med föreningen där det mer formellt regleras att pengarna enbart ska användas inom projektet. När detta avtal är undertecknat kan ni få ut pengarna.

När ni väl fått era pengar är det bara att jobba på med ert projekt! När projektet sedan är slutfört vill vi att ni skriver en rapport om projektet, t.ex. hur det gick 🙂

Sedan är det klart, och vi hoppas att ni haft kul och lärt er massor!