Om ni vill lära er saker genom att spela spel eller få stöd till er verksamhet kan ni starta en studiecirkel. Sverok är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet som kan ge stöd till folkbildande verksamhet. Att spela spel är folkbildande på väldigt många sätt sålänge man har en klar målsättning med sitt spelande och ett pedagogiskt tänk. Och till det finns Studiefrämjandets duktiga spelkulturhandläggare.

En studiecirkel kan anordnas inom en förening men den kan också göras av en fristående grupp.

I Stockholm har Studiefrämjandet en särskild handläggare som huvudakligen arbetar med spelkultur:

Erland Nylund
08-555 352 73
erland.nylund@studieframjandet.se

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en form för att träffas och utbyta erfarenheter och lära sig mer om något man är intresserad av samt en administrativ form för att få del av statens folkbildningsstöd som fördelas av folkbildningsförbunden.

Det är ni själva som bestämmer vad ni vill studera och hur ni vill arbeta. Det är inte krångligt eller svårt att starta en egen cirkel inom Studiefrämjandet, men det finns några regler som man ska tänka på:

  • En studiecirkel måste bestå av minst 3 deltagare
  • Deltagarna måste vara minst 13 år
  • En studiecirkel måste omfatta minst 3 träffar
  • En studiecirkel ska omfatta minst 9 studietimmar, en studietimme är 45min.

Studiefrämjandet hjälper er att göra en studieplan för studiecirkeln och kan vara en resurs på flera sätt. Ni kanske behöver köpa material eller vill träffa andra som håller på med samma sak. Studiefrämjandet erbjuder också gratis utbildningar i bland annat ledarskap och föreningsteknik.

Cirkelledaren är Studiefrämjandets representant i cirkeln och ansvarar för att studieplanen följs och att närvarolistan lämnas in.

Vad får man?

Det här kan man till exempel få som studiecirkel:

  • Ekonomiskt stöd och projektbidrag
  • Tillgång till lokal
  • Möjlighet att låna utrustning
  • Hjälp med administration

Det här kan man till exempel ha en studiecirkel kring:

Rollspel

Rollspel är ett utmärkt verktyg för att utforska olika ämnen, man kan t.ex. spela i en historisk miljö, använda sina rollpersoner för att uppleva etiska frågeställningar, varför inte lära sig engelska genom att spela på engelska eller bara ha en interaktiv studie i Sagan om Ringen eller Buffy the vampireslayer genom att spela spelen.  Att skriva scenarion eller skapa egna spel är också folkbildande. Man kan även lära sig utvecklas i sitt berättande, sin improvisationsförmåga, sitt sociala samspel, sin samarbetsförmåga eller bara arbeta med karaktärsutveckling.

Lajv

Man kan inte ha en studiecirkel i att lajva, men lajv är däremot kulturhändelser som man kan göra kulturprogram av. Lajvförberedelser kan man däremot lära sig mycket av; Historia, hantverk, sömnad eller matlagning. Rolltolkning, att skapa en spelvärld, hålla teatralistiska övningar, förbereda och efterforska åt sin lajvgrupp eller att arrangera ett lajv är också folkbildning.

Brädspel

Av de komplexa mekanikerna i avancerade brädspel kan man lära sig en hel del av när det kommer till strategi, taktik och planeringsförmåga. Man kan också öva upp sin samarbetsförmåga och sitt grupptänk genom att spela tillsammans mot spelet.

Figurspel

Precis som brädspel är figurspel komplexa och avancerade spel som ställer stora krav på ens strategiska och planerande förmågor, det gäller att kunna tänka framåt, vara beräknande och förutseende. Att måla figurer är också folkbildning tillsammans med att läsa in sig på allt fluff och tryckt material.

Datorspel

Att spela datorspel är inte folkbildning, men man kan studera hur det ekonomiska systemet i ett MMORPG fungerar, lära sig datorkunskap eller att skapa ett arrangemang. Förarbetet inför ett LAN är till exempel folkbildning.

Konvent

Att arrangera ett konvent är folkbildning. Man kan även ha föreläsningar och seminarier på sitt konvent som ses som kulturarrangemang.

Kortspel

Att spela kortspel är inte folkbildning, men man kan till exempel ha en domarutbildning.

Hur gör man?

Skicka iväg ett mail till Erland på Studiefrämjandet så får ni mer information!

Erland Nylund i Stockholm
08-555 352 73
erland.nylund@studieframjandet.se

Praktiska länkar

http://www.studieframjandet.se/Varmland/Hitta-ditt-intresse/Kultur–musik/Spelkultur/

http://www.studieframjandet.se/Varmland/Hitta-ditt-intresse/Kultur–musik/Spelkultur/Tips-pa-studiecirklar-for-spelkultur/

Studiecirklar