Okategoriserade

Bidragspedofili

Många av distriktets föreningar är helt beroende av bidrag för att kunna utöva sin verksamhet. Oavsett hur ideell och allmännyttig man är så finns det hyra att betala, viktiga prylar att köpa och bullar att äta. Inom Sverok finns även en väl utspridd mentalitet som säger att man inte ska behöva betala dyrt för att få engagera sig.

Till skillnad från till exempel idrottsföreningar leder det till att spelföreningar inte har så stora medlemsintäkter, men istället har alla möjlighet att vara med. Och man behöver inte välja. Mina föräldrar hade aldrig haft råd att låta mig spela både fotboll och ishockey på samma gång. Låga kostnader gör däremot att man kan prova många olika aktiviteter, träffa många nya människor och skaffa bättre erfarenheter än om man hade stannat i samma förening under hela sin ungdom.

Att människor har möjlighet att engagera sig i flera föreningar gör också att föreningarna får en lite annorlunda syftesinriktning. Det är lätt att starta en ny förening för ett nytt intresseområde, istället för att försöka införliva det i den gamla. Det gör att det också blir vanligt med projektbaserade föreningar, till exempel föreningar vars enda syfte är att arrangera ett specifikt lajv. Det här ser jag inte som någonting negativt: Tvärt om är det väldigt bra demokratisk skolning att ha möjligheten att följa en förenings process från början till slut. Att inte komma in i ett redan etablerat system, utan att få starta en förening, driva den och sedan avsluta den när den inte längre fyller sitt syfte.

För att det här systemet ska fungera är verksamheten däremot beroende av det magiska begreppet: Bidragsberättigade medlemmar. Ett begrepp som mycket väl kan ses som ett sätt att mäta människovärde i pengar. En medlem genererar bara bidrag under vissa år av sitt liv, ofta mellan 7-25, eller till och med 7-20. Det gör att en förening är beroende av ständig återväxt för att kunna vara verksam på ovannämnda basis. Utan unga medlemmar får föreningen ekonomiska problem.

Det här leder till en otrolig möjlighet för unga att vara delaktiga, och det gör att Sveroks föreningar i stor utsträckning undviker att falla i gubbstyresfällan. Unga medlemmar har ett värde, och föreningen har ett värde i att rekrytera dem och engagera dem åtminstone så länge deras bidragsberättigade år räcker till. Fler unga medlemmar ger de unga som grupp ett större inflytande i demokratin och inflytande föder ett intresse för att vara med och påverka.