Okategoriserade

Stadgerevision

Igår hade vi det sista mötet i en serie på tre möten var syfte var att gå igenom distriktets stadgar och föreslå ändringar. Stadgar är intressanta saker, både för dem reglerar hur organisationen skall skötas och hur den fungerar, men också för att folk har en tendens att tro att så fort man ändrat något i stadgarna så kan man på en sekund ändra hur organisationen fungerar. Det stämmer naturligtvis inte, utan krävs mer arbete än ändra några ord på ett papper för att få en faktisk förändring. Dock så är det i stadgarna man definierar vad det är för organisation, vad den gör och hur den skall fungerar i vissa viktiga frågor.

På årsmötet i våras beslutades det att det var dags att titta på distriktets stadgar ordentligt i sin helhet och inte bara ändra lite här och där. Christian fick i uppgift att organisera en grupp som skulle kolla på det och han beslutade att vi skulle ha tre öppna möten, vilka vi nu haft med blandad uppslutning folk. Så nu är det upp till styrelsen i stort att titta på vad vi har kommit fram till.

Det flesta ändringar som föreslås är bara mindre ändringar för att göra stadgarna tydligare och inte motsägelsefull, men finna även en del mer laddade frågor som att ändra ombudssystemet till årsmötet mm.

Här har ni länk till våra nuvarande stadgar.