Okategoriserade

Tryckverkstaden

Det jobbas på fullt på att få igång tryckverkstaden igen och om allt går som planerat borde det komma en tekniker under nästa vecka som fixar det sista.  Tryckverkstaden borde alltså vara igång igen om 2-3 veckor.

One thought on “Tryckverkstaden

  1. Nu är tryckverkstaden igång. Datorn i tryckrummet är fixad så det skall gå att trycka på samma vis som i gamla kansliet. Instruktioner finns på väggen över datorn.

    Tänk på att vi bytt färg-riso, så även om det mesta är sig likt finns det vissa detaljer som skiljer.

Comments are closed.