Årsmöte

Kallelse årsmöte 2011 5/2

Välkommen till Sverok Stockholms årsmöte den 5 februari i Bagarmossens Folkets hus.

Vi börjar klockan 10.00.

Folkets hus ligger på Lillåvägen 44 i närheten av Bagarmossens tunnelbanestation.

Motionsstop är den 9 januari.

Hur många får komma?

Föreningar med upp till 25 medlemmar för skicka 2 ombud.
Föreningar med 26 till 50 medlemmar för skicka 3 ombud.
Föreningar med 51 till 100 medlemmar för skicka 4 ombud.
Föreningar med 101 eller flera medlemmar för skicka 5 ombud.

Antalet medlemmar som gäller är de som rapporterats in till förbundet senast 4 veckor innan mötet.

Ändring av paragraf 70

Nuvarande lydelse
§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.

Föreslagen ändring
§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan.

Den här punkten måste tas på 2 ordinarie årsmöten efter varandra, så det är är första läsningen.

Sverok Stockholm bjuder på mat

Sverok Stockholm bjuder alla ombud på mat under mötet. Anmäl eventuella allergier och annan specialmat till info@stockholm.sverok.se så snart som möjligt.

Välkomna!