Årsmöte

Årsmöte den 2013-03-23

Välkommen till Sverok Stockholms årsmöte den 23 mars på kansliet i Kristineberg.

Mötet börjar klockan 12.00.

Mötet startar 12.00. Lokalen står öppen från 10:00 och vi vill att alla kommer så tidigt

som möjligt för att få röstkort och liknande äta en god lunch.

Kansliet ligger på Lidnersgatan 10, tunnelbanehållplats Kristineberg.

Motionsstop är den 2013-02-23.

Hur många får komma?
Föreningar med upp till 25 medlemmar för skicka 2 ombud.
Föreningar med 26 till 50 medlemmar för skicka 3 ombud.
Föreningar med 51 till 100 medlemmar för skicka 4 ombud.
Föreningar med 101 eller flera medlemmar för skicka 5 ombud.

Antalet medlemmar som gäller är de som rapporterats in till förbundet senast 4 veckor innan mötet.

Ändring av paragraf 2
Nuvarande lydelse
§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok).

Föreslagen ändring
§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok.

Den här punkten måste tas på 2 ordinarie årsmöten efter varandra, och det här är första läsningen.

Ändring av paragraf 3
Nuvarande lydelse
§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.

Föreslagen ändring
§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sverok.

Den här punkten måste tas på 2 ordinarie årsmöten efter varandra, och det här är första läsningen.

Sverok Stockholm bjuder på mat
Sverok Stockholm bjuder alla ombud på mat under mötet. Anmäl eventuella allergier och annan specialmat till info@stockholm.sverok.se så snart som möjligt.

 

Vägbeskrivning:
Adress: Lidnersgatan 10, egen ingån på motsatt sida av huset än porten. Titta efter Sverokloggor i fönstren på bottenvåningen.

Välkommen till Sveork Stockholms kansli.