Distriktet

Så tycker partierna om spelkulturen

 

Både i Stockholm och på Gotland finns ett brett stöd bland politikerna kring att lyfta spelkulturen och stärka ungdomsorganisationer. Bland annat menar Kristdemokraterna att olika former av spel tillhör de mest dynamiska kulturyttringarna och har stor påverkan på andra kulturformer. Miljöpartiet ser att spelkulturen inbjuder till både upplevelser och medskapande, och tycker att det är dags att “levla upp kulturpolitiken”.

Ett problem för såväl ungdomsorganisationer som andra civilsamhällesaktörer är att generella och långsiktiga bidrag får stå tillbaka för tillfälliga projektmedel. Vänsterpartiet är ett av de partier som ser att detta sällan är en bra lösning även om snabba pengar till exempelvis evenemang behöver finnas. De flesta anser att bidragen till ungdomsorganisationerna måste höjas. Socialdemokraterna lyfter det viktiga arbete som ungdomsorganisationer gör för att organisera unga och Feministiskt initiativ vill se en dubblering av dagens stöd.

Många partier anser att fler mötesplatser för spelkultur behövs. Bland annat är Centerpartiet positiva till att kommunala lokaler görs mer tillgängliga för spelkulturell föreningsverksamhet.

I den omdiskuterade frågan kring e-sportens plats inom idrottsrörelsen är Moderaterna ett av flera partier som anser att oavsett hur Riksidrottsförbundet ställer sig så måste politikerna agera utifrån att e-sporten är en naturlig del av idrotten.

 

BILAGA
Svarsöversikt Stockholm-Gotland 2018