Protokoll och möteshandlingar

 

OBS! Uppdatering av länkarna pågår.

 

På den här sidan hittar du alla möteshandlingar och protokoll som finns bevarade i digital form. Är du intresserad av ytterligare dokument hänvisar vi till pärmarna på kansliet.

 

Rapporter

Styrelsens Visionsworkshop 21/9

Mötesplanering för styrelsens visionsworkshop

Framtidsmötet 2014

Förstudie Spelens Hus

 

Årsmöten

2015 Protokoll Handlingar Årsbokslut 
2014 Protokoll Handlingar Årsbokslut 
2013 Protokoll Handlingar Årsbokslut 
2012:2 Protokoll
2012 Protokoll Handlingar
2011:2
2011 Protokoll Handlingar
2010 Protokoll Handlingar
2009:2 Protokoll 
2009 Protokoll  Handlingar
2008 Protokoll Handlingar
2007 Protokoll  Handlingar Bilagor 
2006 Protokoll 

Styrelsemöten

2015: 1Protokoll2015: 2Protokoll2015: 3Protokoll2015: 4Protokoll

2015/2016

2015: 5 (konstituerande)

2014/2015

2014: 2 (konstituerande) Protokoll
2014: 3 Protokoll
2014: 4 Protokoll
2014: 6 Protokoll
2014: 7 Protokoll
2014: 9 Protokoll
2014: 10 Protokoll
2014: 11 Protokoll
2014: 12 Protokoll
2014: 13 Protokoll
2014: 14 Protokoll
2014: 15 Protokoll
2014: 16 Protokoll
2014: 17 Protokoll
2014: 18 Protokoll
2014: 19 Protokoll
2014: 20 Protokoll
2014: 21 Protokoll

2013/2014

2013: 1 Protokoll
2013: 2 Protokoll
2013: 3 Protokoll
2013: 4 Protokoll
2013: 5 Protokoll
2013: 6 Protokoll
2013: 9 Protokoll
2013: 10 Protokoll
2013: 11 Protokoll
Förmöten
2013: 1 Protokoll
2013: 3 Protokoll
2013: 4 Protokoll
2013: 5 Protokoll
2013: 6 Protokoll
2013: 7 Protokoll
2013: 8 Protokoll
2014: 1 Protokoll       Bilaga

2012/2013

2012:5
2012:7
2012:8
2012:9
2013:2
2012:1

2011/2012

2011:1
2011:2
2011:3 Protokoll
2011:4 Protokoll

2010/2011

2010:1 Protokoll
2010:2 Protokoll
2010:3 Protokoll
2010:4 Protokoll
2010:5 Protokoll
2010:6 Protokoll
2010:7 Protokoll
2010:8 Protokoll
2010:9 Protokoll
2010:10 Protokoll
2010:11 Protokoll
2010:12 Protokoll

2009/2010

2009:1 Protokoll
2009:2 Protokoll
2009:3 Protokoll
2009:4 Protokoll
2009:5 Protokoll
2009:6 Protokoll
2009:7 Protokoll
2009:8 Protokoll
2009:9 Protokoll
2009:10 Protokoll
2009:11 Protokoll
2009:12 Protokoll
2009:13 Protokoll

2008/2009

2008:1 Protokoll
2008:2 Protokoll
2008:3 Protokoll
2008:4 Protokoll
2008:5 Protokoll
2008:6 Protokoll
2008:7 Protokoll
2008:8 Protokoll
2008:9 Protokoll
2008:10 Utkast

2007/2008

2007:1 Protokoll Handlingar saknas
2007:2 Protokoll Handlingar saknas
2007:3 Protokoll Handlingar
2007:4 Protokoll Handlingar
2007:5 Protokoll Handlingar
2007:6 Protokoll Handlingar
2007:7 Protokoll Handlingar
2007:8 Protokoll Handlingar
2007:9 Protokoll Handlingar
2007:10 Protokoll Handlingar
2007:11 Protokoll Handlingar saknas
2007:12 Protokoll Handlingar
2007:13 Protokoll Handlingar
2007:14 Protokoll Handlingar
2007:15 Protokoll Handlingar
2007:16 Protokoll Handlingar

2006/2007

2006:1 Protokoll
2006:2 Protokoll
2006:3 Protokoll
2006:4 Protokoll
2006:5 Protokoll
2006:6 Protokoll
2006:7 Protokoll
2006:8 Protokoll
2006:9 Protokoll
2006:10 Protokoll
2006:11 Protokoll
2006:12 Protokoll
2006:13 Protokoll

sv