Distriktet

Sverok Stockholm-Gotland är ett distrikt inom Sverok – Spelkulturförbundet och består av spelföreningar inom Stockholms län och på Gotland som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat bordsspel (som brädspel, kortspel, figurspel och rollspel), levande spel (som lajv, airsoft, paintball och laserspel), digitala spel (som tv- & datorspel, appar, LAN och e-sport) och spelkultur (som cosplay, fantastik, fandom, anime och manga).

Vi stödjer våra medlemsföreningar och deras projekt. Vi erbjuder till exempel stöd från föreningskonsulenter, projektbidrag, tryck- och kopieringsmöjligheter, tillgång till distriktets lokal, utlåning av spel med mera!

Vi jobbar aktivt med kommunikation och information. Både externt för att informera allmänheten och intresserade om Sveroks och medlemsföreningarnas verksamhet, men också internt för att föreningarna själva ska känna till vad som händer i distriktet och i förbundet.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. De arbetar också med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt som distriktet på olika sätt är inblandat i.

Kontakta Distriktet

Styrelsen

Har du en fråga till styrelsen? Mejla till hej@stockholm.sverok.se.

Bokning av lokalen i Kristineberg

Om du vill boka distriktets lokal i Kristineberg – mejla till kansli@stockholm.sverok.se

Sociala medier

Discord: https://discord.gg/A4ksPVgtKP

FB: https://www.facebook.com/SverokStockholm/

Twitter/X: https://twitter.com/SverokG/

Broschyr: https://www.sebroschyr.se/sverok_stockholm_gotland/MailView/