Revisorer

 

Distriktets ideella revisor granskar styrelsen för att försäkra att allt går rätt till i distriktet. Detta görs genom att granska distriktets räkenskaper och handlingar, och genom att ha en kontinuerlig insyn i styrelsens arbete. Till varje årsmöte avlägger revisorn en revisionsberättelse som talar om för medlemmarna ifall styrelsen har agerat rätt eller fel. Om någonting skulle vara allvarligt fel har revisorn möjlighet att kalla till ett extra årsmöte när som helst under året.

Om du har några klagomål på styrelsen, eller tycker att någonting som rör deras arbete verkar lite konstigt eller misstänksamt är det revisorn du ska vända dig till.

Distriktet anlitar också en revisionsbyrå som granskar distriktets räkenskaper och handlingar inför årsmötet. Denna byrå har dock inte lika kontinuerlig insyn som den idella revisorn har, så om du har frågor eller funderingar bör du i första hand prata med den ideella revisorn.

Förtroendevalda revisorer 2018

Rasmus Storkamp
Christian Cordeus

Auktoriserad revisor 2018

Johan Rönnkvist (PwC)