Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsen väljs på distriktsårsmötet och består av ordförande, kassör och mellan fem och sju övriga ledamöter. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet, och avgår när nästa styrelse tillträder. Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet. Deras uppgift är bland annat att genomföra de beslut som fattas av årsmötet, däribland att följa verksamhetsplanen. Om du har några klagomål på styrelsen kan du alltid vända dig till revisorerna.

 

Mejl: styrelsen@stockholm.sverok.se

 

Styrelsen 2019

 

Ordförande:
Sam Schönbeck

Kassör:
Michael Lönn

Ledamöter:
Christian Schrewelius Viklund
Henrik Jelača
Mio Thalén
Patric Annerstig
Setareh Paknia
Sofia Asplund 
Tom Christofferson Hedberg