Moriaberg

Sedan hösten 2016 pågår ett initiativ för att rusta upp Moriaberg – ett av de mest använda lajvområdena i Stockholm. En grupp lajvföreningar har tillsammans bildat Moriabergs Hjältar, som med stöd från oss anordnar bygghelger där alla är välkomna att hjälpa till!

Mer information om bygghelgerna hittar du på Moriabergs Hjältars egna hemsida och i Facebook-gruppen.