Nätverket Unga Arrangörer

 

Nätverket Unga Arrangörer (NUA) är ett utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda nya och unga arrangörer, föreningsstyrelser och andra engagerade på föreningsnivå, en möjlighet att under ett år få genomgå ett mentorsprogram. Projektet initierades av Sverok Stockholm under 2015 för att bygga ett nätverk av mentorer för spelföreningar i Stockholms län, och lever idag vidare genom fortsatta nätverksträffar.

Det ryms många hobbygrenar under Sveroks paraply, och det finns väldigt många erfarenheter att ta tillvara på. Idén är att du ska kunna få en mentor med erfarenhet inom den hobby där du vill utvecklas. Dessutom ska mentorn dela med sig av erfarenhet om hur Sverok fungerar, hur en driver en förening och hjälpa dig att ta nästa steg i din hobby.

 

Anmälan

Just nu är anmälan stängd.

 

Vad får jag ut av NUA?

Jo, du får en möjlighet att…

  • utvecklas i din hobby
  • bolla idéer, erfarenheter och utmaningar med en mentor och en grupp med liknande intressen
  • bli bättre på att samarbeta och på att organisera din förening
  • få ett större kontaktnät inom Sverok och spelhobbyn
  • få en extra merit till CV:t, och självklart får du ett intyg på det du lärt dig under året

 

Varför ska jag bli mentor?

Det ska du bli därför att…

  • du vill sprida dina erfarenheter och kunskaper
  • du också var nybörjare en gång, och hade någon som hjälpte dig. Eller kanske är det just vad du saknade?
  • du får betalt
  • du får ett intyg på att du utfört uppgiften, och en möjlighet att visa alla saker din hobby lärt dig

 

Mentorsgrupper

En viktig del av mentorsprogrammets innehåll handlar om att reflektera kring hur vi samarbetar med andra, hur grupper fungerar och vilka roller vi tar i dem. Verksamheten bedrivs i mentorsgrupper; vi tänker oss att du anmäler dig med en grupp som du arbetar med. Det kan vara en arrangörsgrupp för ett lajv eller ett LAN, en föreningsstyrelse eller kanske en rollspelsgrupp. I gruppen kommer ni att diskutera både hur ni arbetar nu, styrkor, svagheter och hur ni vill utvecklas.

Det går också att anmäla sig utan en grupp, då kommer du att bli placerad i en mentorsgrupp med liknande inriktning. Det ska inte se som ett andrahandsalternativ – alla har olika förutsättningar och behov, vi är lika ivriga att ta emot enskilda anmälda som hela grupper!