Vanliga frågor och svar om projektbidrag

Varför ska min förening vara godkända i Ebas?

Du behöver vara en ansluten förening till Sverok Stockholm-Gotland för att få projektbidrag. Vi kommer att titta på om ni har en godkänd årsmötesrapport och verksamhetsrapport samt inskrivna godkända medlemmar. Om ni inte har haft årsmöte för året ännu kommer vi titta på föregående år. Samma gäller om det är tidigt på året och ni inte har hunnit ha verksamhet ännu. 

 

Vad händer om vi inte har ett bankkonto i eBas?

Vi utgår från föreningens konto enligt eBas som en säkerhetsåtgärd. Om föreningen inte har ett kopplat bankkonto kommer ni bli kontaktade av bidragsansvarig efter ni lämnat in er ansökan med information om hur ni går vidare för att kunna ta emot eventuellt bidrag.

 

Kan vi få ett besked på vår ansökan i förtid?

Kortfattat nej. Det enda undantaget är för ansökningar som gäller mindre än 5000 SEK, då dessa behandlas löpande. För ansökningar över 5000 SEK räknar vi helt enkelt med att ni bör ha planerat så pass bra att ansökan kommit in i god tid innan projektet börjar.Kan vi få hjälp med att ta fram en projektplan eller att ansöka?

Ja, det går bra att kontakta projektbidragsansvarig för hjälp med att ansöka eller ta fram en projektplan. Det finns även resurser för hur man kan driva projekt på kansliet ni kan använda.

 

Varför bör 50% av finansiering komma från annat håll?

Det är många föreningar som vill ta del av projektbidragspotten vilket gör att fler föreningar har möjlighet att genomföra projekt om projekten inte behöver finansieras till fullo av distriktet. Det är möjligt att få bidrag som täcker mer än 50% av kostnaderna om din föreningar har särskilda skäl till detta.

 

Varför får vi inte gå med vinst på projektet?

Projektbidraget får endast användas till det som anges i ansökan enligt den bifogade budgeten. Då så många föreningar som möjligt ska kunna ta del av projektbidragspotten godkänner vi inte ansökningar där det är tydligt att föreningen kan genomföra projektet utan projektbidraget. Vi är dock medvetna om att det kan vara svårt att precis förutse kostnader och inkomster, därför är det okej om ni efter projektet går något plus så länge ni har följt projektbidragsavtalet.

 

Vad händer efter vi har lämnat in vår ansökan?

Projektbidragsansvarig kommer kontakta er på mejlen ni angivit i ansökan för er ansvarig. Ifall ansökan ej är komplett eller projektbidragsansvarig har frågor om ansökan kommer ni ha chans att antingen komplettera ansökan eller svara på frågor om ansökan. För ansökningar gällande mer än 5000 SEK kommer ni även bestämma en tid och datum för presentation av ert projekt.

 

Måste projektet innehålla ett evenemang?

Nej, projektet måste inte innehålla ett evenemang men många projekt gör det. Det viktigaste är att projektet har ett tydligt mål och slutdatum.

 

Vår förening finns på Gotland, kan vi ansöka?

Föreningar på Gotland kan ansöka om projektbidrag, dock är budgeten för föreningar och aktiviteter på Gotland mycket mindre än den för Stockholms län. Detta beror på att det bidrag vi får från Stockholms läns landsting endast får användas i detta område. Kontakta gärna styrelsen direkt på styrelsen@stockholm.sverok.se för mer information om hur distriktet kan stötta föreningar på Gotland.

 

Varför behöver vi presentera vårt projekt vid ansökningar för mer än 5000 SEK?

Distriktet har gärna en närmare kontakt med större projekt. Dels för att kunna se vilka behov som finns och kunna erbjuda projekten bättre stöd men även för att få en bättre bild av projektet innan beslut om ansökan tas.


Jag hittar inte svar på min fråga! Hur får jag hjälp?

Projektbidragsansvarig finns att nå på projektbidrag@stockholm.sverok.se och kan svara på alla frågor gällande projektbidrag!