Studiecirklar

Om ni vill lära er saker genom att spela spel eller få stöd till er verksamhet kan ni starta en studiecirkel. Sverok är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet som kan ge stöd till folkbildande verksamhet. Att spela spel är folkbildande på väldigt många sätt sålänge man har en klar målsättning med sitt spelande och ett pedagogiskt tänk. Och till det finns Studiefrämjandets duktiga spelkulturhandläggare!

Elli Garperian (Stockholm)
08 – 555 35 273
Elli.garperian@studieframjandet.se

 

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en form för att träffas och utbyta erfarenheter och lära sig mer om något en är intresserad av samt en administrativ form för att få del av statens folkbildningsstöd som fördelas av folkbildningsförbunden.

Det är ni själva som bestämmer vad ni vill studera och hur ni vill arbeta. Det är inte krångligt eller svårt att starta en egen cirkel inom Studiefrämjandet, men det finns några regler att tänka på:

  • En studiecirkel måste bestå av minst 3 deltagare
  • Deltagarna måste vara minst 13 år
  • En studiecirkel måste omfatta minst 3 träffar
  • En studiecirkel ska omfatta minst 9 studietimmar (en studietimme är 45 min)

Studiefrämjandet hjälper er att göra en studieplan för studiecirkeln och kan vara en resurs på flera sätt. Ni kanske behöver köpa material eller vill träffa andra som håller på med samma sak. Studiefrämjandet erbjuder också gratis utbildningar i bland annat ledarskap och föreningsteknik.

Cirkelledaren är Studiefrämjandets representant i cirkeln och ansvarar för att studieplanen följs och att närvarolistan lämnas in.

Vad får vi?

Det här kan ni till exempel få som studiecirkel:

  • Ekonomiskt stöd och projektbidrag
  • Tillgång till lokal
  • Möjlighet att låna utrustning
  • Hjälp med administration

Vad kan vi ha en studiecirkel om?

Rollspel

Rollspel är ett utmärkt verktyg för att utforska olika ämnen, ni kan till exempel spela i en historisk miljö, använda sina rollpersoner för att uppleva etiska frågeställningar, varför inte lära er engelska genom att spela på engelska eller bara ha en interaktiv studie i Sagan om Ringen eller Buffy the Vampire Slayer genom att spela spelen. Att skriva scenarion eller skapa egna spel är också folkbildande. Ni kan även lära er utvecklas i berättandet, i improvisationsförmågan, det sociala samspelet, samarbetsförmågan eller bara arbeta med karaktärsutveckling.

Lajv

Ni kan inte ha en studiecirkel i att lajva, men lajv är däremot kulturhändelser som ni kan göra kulturprogram av. Lajvförberedelser kan ni däremot lära er mycket av; Historia, hantverk, sömnad eller matlagning. Rolltolkning, att skapa en spelvärld, hålla teatralistiska övningar, förbereda och efterforska åt sin lajvgrupp eller att arrangera ett lajv är också folkbildning.

Brädspel

Av de komplexa mekanikerna i avancerade brädspel kan ni lära er en hel del av när det kommer till strategi, taktik och planeringsförmåga. Ni kan också öva upp er samarbetsförmåga och ert grupptänk genom att spela tillsammans mot spelet.

Figurspel

Precis som brädspel är figurspel komplexa och avancerade spel som ställer stora krav på ens strategiska och planerande förmågor, det gäller att kunna tänka framåt, vara beräknande och förutseende. Att måla figurer är också folkbildning tillsammans med att läsa in sig på allt fluff och tryckt material.

Datorspel

Att spela datorspel är inte folkbildning, men ni kan studera hur det ekonomiska systemet i ett MMORPG fungerar, lära er datorkunskap eller att skapa ett arrangemang. Förarbetet inför ett LAN är till exempel folkbildning.

Konvent

Att arrangera ett konvent är folkbildning. Ni kan även ha föreläsningar och seminarier på ert konvent som ses som kulturarrangemang.

Kortspel

Att spela kortspel är inte folkbildning, men ni kan till exempel ha en domarutbildning.